بزرگترین دعانویس تبریز 09010986185، بهترین دعانویس بندرعباس 09010986185، بزرگترین دعانویس بندرعباس

جمعه 22 دی 1396
18:10
الیاس

شماره دعانویس خوب در کرج 09010986185، شماره دعانویس کرج 09010986185، شماره دعانویس صبی اهواز 09010986185، دعانویس خوب کرج 09010986185، دعانویس صبی اهواز 09010986185، دعانویس ماهر 09010986185، دعانویس تضمینی 09010986185، ادریس یهودی دعانویس 09010986185، شماره ادریس یهودی 09010986185، طلسم یهودی برای محبت 09010986185، دعانویس ارمنی 09010986185، شماره دعانویس معروف 09010986185، دعانویس یهودی در تهران 09010986185 ، دعانویس یهودی در شیراز 09010986185، ادریس یهودی کیست 09010986185، شماره تماس استاد ادریس09010986185، شماره دعانویس رایگان 09010986185، آدرس دعانویس در تهران 09010986185، دعانویس کلیمی شیراز 09010986185، دعانویس کلیمی در تهران 09010986185، دعانویس خوب و کلیمی 09010986185، دعای کلیمی ها 09010986185، شماره دعانویس خوب 09010986185، دعانویس مجرب در تهران 09010986185 ، دعانویس خوب در تهران 09010986185، دعانویس خوب 09010986185، دعانویس یهودی در تهران 09010986185، جاوش یهودی دعانویس 09010986185، دعانویس تهران 09010986185، دعانویس شیراز 09010986185، دعانویس اصفهان 09010986185، دعانویس اهواز 09010986185، دعانویس کرمان 09010986185، دعانویس بوشهر 09010986185، دعانویس رشت 09010986185، دعانویس تبریز 09010986185، دعانویس بندرعباس 09010986185، بهترین دعانویس تهران 09010986185، بزرگترین دعانویس تهران 09010986185، بهترین دعانویس شیراز 09010986185، بزرگترین دعانویس شیراز 09010986185، بهترین دعانویس کرمان 09010986185، بزرگترین دعانویس کرمان 09010986185، بهترین دعانویس بوشهر 09010986185، بزرگترین دعانویس بوشهر 09010986185، بهترین دعانویس رشت 09010986185، بزرگترین دعانویس رشت 09010986185، بهترین دعانویس اصفهان 09010986185، بزرگترین دعانویس اصفهان 09010986185، بهترین دعانویس اهواز 09010986185، بزرگترین دعانویس اهواز 09010986185، بهترین دعانویس تبریز 09010986185، بزرگترین دعانویس تبریز 09010986185، بهترین دعانویس بندرعباس 09010986185، بزرگترین دعانویس بندرعباس 09010986185، بهترین دعانویس ایران 09010986185، بهترین دعانویس ایراناستاد صالح09010986185، بهترین استاد دعانویسی ایران 09010986185، بهترین استاد دعانویسی ایراناستاد صالح09010986185، بزرگترین دعانویس ایران 09010986185، بزرگترین دعانویس ایراناستاد صالح09010986185، بزرگترین استاد دعانویسی ایران 09010986185، بزرگترین استاد دعانویسی ایراناستاد صالح09010986185،استاد صالح09010986185، دعانویس خوب 09010986185، دعانویس تضمینی 09010986185، دعانویس مطمئن 09010986185، دعانویس یهود 09010986185، دعانویس تضمینی 09010986185، شماره دعانویس 09010986185، شماره دعانویس ماهر 09010986185، شماره دعانویس حرفه ای 09010986185، شماره دعانویس مطمئن 09010986185، شماره دعانویس خوب 09010986185، شماره دعانویس تضمینی 09010986185، شماره استاد علوم غریبه 09010986185، شماره دعانویس یهود 09010986185، شماره دعانویس یهودی 09010986185، دعانویس افغانستان 09010986185، استاد بزرگ افغانستان 09010986185، دعانویس مومن 09010986185، دعانویس مسلمان 09010986185، دعانویس روحانی 09010986185، جن گیر 09010986185، استاد علوم غریبه 09010986185، دعانویس اسلامی 09010986185، دعانویس صبی 09010986185، دعانویس جهود 09010986185، دعانویس صددرصد تضمینی 09010986185، دعانویس شیطانی 09010986185، دعانویس 09010986185، دعای محبت ، دعای رزق وروزی ، دعای عشق ،استاد صالحدعانویس 09010986185، دعای حفاظت از بلایا ، دعای ابطال سحر ، ادریس یهودی 09010986185، دعای زبانبند ، ادریسیهودی 09010986185، طلسم بخت گشایی 09010986185، طلسم حفاظت از بلایا ، باطل کردن طلسم 09010986185، استاد دعانویس ، طلسم محبت ، استاد بزرگ علوم غریبه ، طلسم قوی برای عشق ، طلسم رزق و روزی ، دعا و طلسم برای پولدار شدن ،باطل کردن هرگونه طلسم ، طلسم برای فراری دادن جن ، طلسمات زبان بند ،دعا و طلسم برای بستن زبان ، دعا و طلسم زبان بند خیلی قوی ،دعا و طلسم برای بازکردن بخت ، دعا و طلسم برای بخت گشایی ،دعا و طلسم بخت گشایی خیلی قوی ، دعا و طلسم حفاظت از بلاها ،دعا و طلسم برای محافظت از هرگونه بلا ، ،استاد ادریسیهودی دعانویس ،ابطال طلسم ، باز کردن بخت ، دعای کار گشایی ، دعای رزق و روزی ، دعا ، تماس با استاد 09010986185، احضار و تسخير موكل ، باطل كردن طلسم و جادو ، بخت گشایی دختران ، تماس با دعانويس باتجربه ایران و جهان ، تماس با دعانويس خوب ، تماس با دعانويس خوب ، دعا براي باطل شدن سحر و جادو ، دعا براي باطل كردن طلسم، دعا نویس معروف ایران و جهان ، دعاي آشتي زن و شوهر ، دعاي آشتي كردن زن و شوهر ،دعاي باطل كردن سحر و جادو ، دعاي باطل كردن طلسم ، دعاي باطل كردن چشم زخم ،دعاي رزق و روزي ، دعاي سريع براي بخت گشائي ، دعاي عشق و محبت ، دعاي فوري باطل كردن طلسم ، دعاي محبت قوي ، دعاي مهرمحبت ، دعاي مهرمحبت زن و شوهر ، دعاي مهرمحبت شوهر ، دعاي مهرمحبت كردن ، دعاي مهر و محبت بين زن و شوهر ، دعاي مهر و محبت زن و شوهر ،دعاي گرفتن موكل ،استاد صالحاستاد علوم غريبه ،استاد صالحاستاد علوم خفيه ، روش احضار موكل ، روش موكل گرفتن ،روش گرفتن موكل ، شماره دعانویس و طلسم نویس ایران و جهان 09010986185، موكل چيست ،چگونه موكل بگيريم ، چگونگي گرفتن موكل ،معرفی استاد علوم غریبه ، استاد بزرگ علوم غریبه ،آموزش کامل علوم غریبه ، شماره تلفن استاد علوم غریبه ، تمامی کتاب های علوم غریبه ، استاد عامل علوم غریبه ، انرژی درمانی ، مهره مار اصل ، مهره مار ، خاتم سلیمانی ، انگشتر جادویی ، یوگا ، متافیزیک ، علوم غریبه ، سحر ، جادو ، رمل ، خواندن فکر ، دعا نویس یهود ، دعاگر یهود ، طلسمات یهود ، دعا یهودی ، یهود ، خواندن افکار ، جادو کردن ،طلسم کردن ، بستن ، بستگی ، بستن شهوت ، افزایش هوش ، افزایش قدرت ، دعا برای بچه دار شدن ، دعا برای کار پیدا کردن ، خفا ، غیب شدن ، نابود کردن دشمن ، بستن بخت ، طلسم سیاهی ، دیو سیاهی سلیمانی ، طلسمات هندی ، جادوی هندی ، دعانویس کبیر ،احضار موکل ، دارو گیاهی ، داروهای گیاهی ، دارو معنوی ، داروهای معنوی ، کتاب قدیمی ، کتاب خطی ، کتاب ، کتاب سحر ، طلسم اسرائیلی ، کتاب جادو ، کابالا ، کتاب قدرت ، شیخ کبیر ،ریاضت ، استخاره ، گرفتن استخاره ، استخاره گرفتن ، فال انبیا ، فال ، سرکتاب باز کردن ، جادوگر سفید ،بلند کردن اجسام ، دیدن جن ، چشم سوم ، دیدن جن و پری ، دیدن فرشته ، دیدن مرده ها در خواب ، دیدن مرده ، دیدن گنج ، آوردن گنج ، انتقال گنج ، عزیمت ، عزائم ، دعوت ، دعوتیه ، ختومات ، آموزش تسخیرات ، راز طلسمات ، کتاب های نایاب ، بزرگ ترین اسرار عالم ،آموزش ، آموزش احضار جن ، آموزش احضار موکل ، آموزش تسخیر موکل ، جفر ،جادوگر کبیر ، جادوگر ، جادوگر بزرگ ، جادوی سیاه ، جادو سیاه ، ساحر ، ساحر کبیر ،شیخ بزرگ ، عالم روحانی ، شیخ کبیر ، طی الارض ، پرواز کردن ، روی آب راه رفتن ، احضار جن ، تسخیر جن ، سوزاندن جن ، ازدواج با جن ، بخورات علوم غریبه ، بخورات ، اکسیر ، عرفان ، استاد عرفان ، عارف واقعی ، دعانویس بزرگ جهان ، دعانویس بزرگ تهران ، دعانویس بزرگ ایران ، انرژی کیهان ، ماورا ، استاد متافیزیک ، سرکتاب ، دعانویس ، حکاکی ، احضار طاس ، علامه حسن حسن زاده آملی ، شیخ حسنعلی اصفهانی نخودکی ، شیخ عبدالقادر گیلانی ، شیخ بهایی ، علامه طباطبایی ، طلسم نویسی ،بزرگترین کتاب احضار جن ، پیدا کردن گنج ، پولدار شدن ، ثروتمند شدن ، باطل کردن طلسم گنج ، تسبیح ، فرشتگان ، فرشته ، ملائکه ، پری ، دیو ، جن ، حوریه ، آل ، برآورده شدن حاجات ، اذکار ، ختومات مجربه ، استاد بزرگ هرات ، پیدا کردن گمشده ، پیدا کردن گریخته ، پیدار کردن دزد ، پیدا کردن اموال مسروقه ، احضار سحر ، آوردن سحر در کاسه ، آوردن سحر ، آینه بین ، آینه بینی ، استاد بزرگ افغانستان ، ریاضت کش ، چله نشین ، سرگذشت استاد بزرگ علوم غریبه ، جن گیر ، فالگیر ، رمال ، چله ، ختم مجرب ، دعای مجرب ، راه حق ، احادیث ، حدیث ، شماره استاد ،دعانویس مجرب ، دعانویس صد در صد ، دعانویس مطمئن ، سحر یهود ، کابالا ، کتاب سایه ها ، کتاب های علوم غریبه ، بزرگترین کتاب سحر و جادو ، هفت عنصر قدرت ، کتاب ویکی ، ویکی ، مراکز انرژی ، هاله ، قربانی ، استاد هندوستان ، دکترای متافیزیک ، دکتر ادریسیهودی ، دعای گربه سیاه ، گربه سیاه ، وادی مرگ ، وادی مردگان ، دنیای بعد از مرگ ، سیاهی ، فلاکت ، نابودی ، ترجمه متون قدیم ، گنج یابی ، پیدا کردن گنج ، دستگاه فلزیاب ، دعای محبت ، دعای عشق ، طلسم محبت ، طلسم عشق ، دیوانه کردن مطلوب ، مشکل گشا ، حل مشکل ، ازدواج با معشوق ، بخت گشا ، استاد سید محمد موسوی ادریسیهودی 09010986185، گنج رایگان ، سایت ، آموزش حروف ابجد ، معجزه قرآن ، آموزش حروف ابجد برای گشایش کار ، استخاره با حروف ابجد ، اَبْجَد - هَوَّز - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَّذْ - ضَظَغْ ، استخاره با حروف ابجد ، فالهـای اسلامی ، سوره توحید ، شرایط اجابت دعا از دیدگاه روایات ، شرایط دعا کردن چیست‌؟ چرا باید دعا کنیم ، اعمال صالح ، کتاب دعا ، شرایط استجابت دعا ، ساعت دعا کردن ، مکان دعا کردن ، روز دعا کردن ، اوقات دعا ، هفت قدرت ، قدرت ذکر و دعا ، دعا جهت زیاد شدن نور چشم ، دعا به جهت رفع چشم درد ، دعا به جهت بچه دار شدن ، دعا به جهت زود جواب آمدن نامه و حاجتهای ضروری ، دعای حاجت ، جهت بر آمدن هر حاجتى ، دعاى سریع الاجابه ، توسل به نگهبان شب قدر ، دعا جهت خواب دیدن اموات ، یس مغربی ، دعاى هفت هیکل ، دعایی به جهت دفع درد سر ، آیه به جهت محبت و دوستى ، دعای دیگر به جهت خوب شدن درد چشم ، نماز میت ، نماز وحشت ، استخاره با قرآن ، دعا ، پیشگویی از آینده ، ستاره شناسی ، علم نجوم ، پیشگویی ، علم غیب ، جادوگری کریس آنجل ، غیبگو ،‌ افسون ، فال و فال‌گیری، طلسم و جادوگری ‌، استخاره با تسبیح ، صاحب نفائس الفنون ، چشم ‌زخم ‌ طلسم ‌ جادو فال ‌،‌ اکسیر ، شرایط سلوک ، خواص طبع ها ، شمعون ، جهطلطیل ، فتح و پیروزی ، بخت گشایی ، محبت ،غلبه بر دشمن ،طلسم دفع دشمن 09010986185، دعاهای شفای مریض ،‌ دعای زبان بند ، دعاهای محبت ، کارگشای بخت گشایی زبان بند ، دعاهای کارگشای ، نماز استغفار ، قمر در عقرب ، سرطان ، ماه سنبله ، میزان ، عقرب ،‌ جدی ، حوت ‌، کف شناسی ، راه مستجاب الدعوه شدن چیست؟ ، طلسم محبت ، دعای محبت ، ختم مجرب حضرت اباالفضل (ع) ،‌ مشکل گشا ،‌ طریقه ختم نادعلی کبیر ، توسل به حضرت ابوالفضل عباس (ع) ، یا وهاب ، گنج رایگان ، طلسم ، چله نشینی ، ریاضت شریعی ، جادو ، جادوگری ،‌آموزش جادوگری ، تسخیر ،‌ روح ، تسخیر روح و اجنه ، عکسهای جن ، جن ،‌ احضار جن ، روح ، دیو ، موکلین شب ، موکل میمون ، احضار اجنه ، پری ، دیو ، تسخیر جن ، تسخیر روح ، عرفان اسلامی ، دیو و پری ، یوگا ، انرژی درمانی ، موسیقی درمانی ، آفتاب درمانی ، آب درمانی ، هندی ، اسماء الحسنی ، اسم اعظم ، هفت سودا ، برون فکنی ، خروج روح از بدن ، بعد پنجم ، طب سنتی ، گیاهان دارویی ، خواص گیاهان دارویی ، متافیزیک ، ماوراء الطبیعه ، علم متافیزیک ، متافیزیک در اسلام ، قدرت ذهن ، ذهن ، تجسم خلاق ، انرژی درمانی ، علوم غریبه ، علم رمل ، دعا ، دعا نویس ، خواص دعا ، شرایط دعا کردن و مکان ، فال حافظ ،‌ طالع بینی ، طالع ، ازدواج ، طالع بینی مصری ، طالع بینی چینی ، خواص ذکر ، ذکر ، علم جفر ، ذکر جهت وسعت رزق و روزی ، خواص ذکر یونسیه ، انرژی اذکار ، تسخیرات ، ادعیه ، اذکار ، حروف ابجد ، ابجد ، ماه نیسان ، ادعیه ماه مبارک رمضان ، افسون ،‌ دعای درد مفاصل ، دعای فرزند زاییدن ، طلب فرزند ، دعا ، دعای ، سقط جنین ، دعای ،‌ پسر شدن حمل ، دعای ، حفظ زنان حامله ، دعای ، دعای باطل کردن سحر و جادو ، اسماء الحسنی‌ ‌، یا مجیب ، یا حفیظ ، الممیت ، البدیع ، دعای ظهور گمشده ، دعای حاجت ، دعای غلبه بر حاکم ،‌ رفع دمل ، مجموعه شش رسائل ، انوار الرمل فارسی ، میر داماد کبیر ، سحر هاروت وماروت ، کشکول شیخ بهائی ، گوهر شب چراغ ، چهل ختم ،‌ هفت پیکر ، فال نخود ، علم جفر ، دعای درد دندان ، دعای محبت 09010986185،‌ دعای آشتی بین زن و شوهر 09010986185،‌ شیطان شناسی ‌، سرگذشت عیسی مسیح نوشته لوقا و متی و یوحنا ، رباعیات خیام ، آموزه های بودا ، قصه های شیخ اشراق ، گلستان سعدی ، دین بودا ، بودا ، زرتشت ، مسیحیت ، آیین ، زندگی ، موفقیت ، نامحدود ، گلشن راز شبستری ،‌ افسونگری ، افسون، طلسم ، معالجه فلج ، سرگذشت روح و روان ، سیری در اندیشه حافظ ، مائده های تازه و مائده های زمینی ،‌ پرتوی از اسرار نماز ، دفع آفات ، وسعت رزق و روزی ، دعای درد گلو ،‌ کهیعص ، دعای رفع بلا ،‌ دعای رفع وبا ،‌ دعای شب ادراری ،‌ دعای دیدن میت در خواب ، خواب دیدن مرده ،‌ استخاره با قرآن ،‌ فال حافظ ، نامه های عاشقانه یک پیامبر ، دیوان رودکی ،‌ طالع بینی با حروف ابجد ،‌ خسرو و شیرین ،‌ لیلی و مجنون ،‌ استخاره ،‌ سوره بنی اسرائیل ،‌ دعای جوشن کبیر ،‌ دعای جوشن صغیر ،‌ آداب دفن میت ،‌ برج میزان ، خادمین شب ،‌ وضو و نماز از دید متافیزیکی ، چگونه موکل داشته باشیم ، برج عقرب ، شفای بیمار ، مطالبی شگفت انگیز در مورد همزاد و موکل ، رابطه فیزیک و متافیزیک ، نقش عقل و حس در تصورات ، فلسفه و علوم ، نسبت بین علم و فلسفه و متافیزیک ،‌ طبقه بندی علوم ، فلسفه و عرفان ، هستی شناسی ‌، وحدت وجود ، حقیقت زمان ،‌ حقیقت علم ، راه شناختن خدا ،‌ صفات الهی ، صفات ثبوتیه و سلبیه و ذاتیه و فعلیه ، چهار عنصر کلاسیک ، سوال وجواب در باب جن ، جداول جفر ، سحر و جادوگری چیست ، سیر در عالم خواب ، نکات جالب از زندگی ابوعلی سینا ، پیدایش ریاضیات ، اعجاز نامها ، تسخیر جن ، جداول جفر محمود دهدار ‌، چند دستور العمل در جفر ، طول عمر جن ، علوم غریبه ، مطالبی در مورد چاکراها ، حرکت جوهری ، ساعات سعد و نحس ، قمر در عقرب ، نرم افزار علم جفر ، دانلود ، رایگان ، مجانی ، خواص سنگها ، اسم اعظم از دیدگاه علمای علم جفر ، متافیزیک و شناخت جن ، متافیزیک و طلسم ، هاله درمانی ، انرژی هاله ، متافیزیک و هیپنوتیزم ،‌ متافیزیک و هاله نورانی ، متافیزیک و ادراکات فراحسی ،‌ متافیزیک و پرورش نیروهای درون ، متافیزیک و حقیقت ذکر ، متافیزیک و مراقبه فکری ، متافیزیک و مرگ ، متافیزیک و مذهب ، متافیزیک و زهد ، متافیزیک و عرفان ، متافیزیک و خود شناسی ، محاسبه حروف ابجد ، علوم ماوراء الطبیعه ، تاثیر گذاری امواج مغز و قدرت ذهن بر روی اجسام ، میرداماد کبیر ، شیخ بهایی‌ ‌،‌ میرزا ایوب ، نیستانکی نایینی ،‌ سید محمد تقی اشکوری ، شفای بیمار ، معجزه ، امام محمد غزالی ، ابو علی سینا ،‌ آیه الله سید مهدی لنگرودی ،‌ حسن زاده آملی ،‌ شیخ محمود شبستری ،‌ شهاب الدین سهروردی ،‌ سحر هاروت و ماروت ،‌ 100 فایده سوره یوسف ، دعای عکاشه ،‌ دعای معراج نبی اعظم ،‌ دعای معراج ،‌ فواید زیارت عاشورا ،‌ مجامع الاسرار ، آثارها و اسرارها ،‌ قمر الاقمار ، رساله در جفر و طب و نجوم و پزشکی و تقویم ، از جنین تا جنان ،‌ بحر الاسرار ، دیو نامه و پری نامه ، دیدار شیاطین و سحر و جادوها ، اکسیر ، جواهر الاسرار الجفر الجامع ، فال چوب از دانیال نبی ، شرح لا اله الا الله ، معراج الذاکرین ، کله سر ، دعا و طلسم ، سعدونحس بودن روزها ، دعا و طلسمات و سعد و نحس بودن روزها ، شگفتی های آیه ها و سوره های قرآن ، دعانویسی آموزش جفر ، رمل، نجوم احکامی و دعانویسی راسته؟ اگه نه پس چرا... ، دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بخت گشایی دختران ، روشهای بخت گشایی ، دعا جهت آمدن خواستگار ، نحوه نوشتن دعا وطلسم ، خودآموز علوم غریبه ، دعا ، دعاها و طلسم های کتب قدیمی ، انواع دعاهای محبت ، زبان بند ، باطل السحر ، رزق و روزی و ، جادو ، باطل کردن طلسم، دعا ، علوم غریبه آموزش ، دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر ، آموزش دعانویسی، آموزش عریضه نویسی ،دانلود کتاب ، آموزش علوم غریبه ، آموزش دعانویسی ، آموزش عریضه نویسی ، آموزش علوم غریبه ، آموزش دعانویسی ، آموزش عریضه نویسی ، احضار و تسخير شخص ، طلسم محبت ، طلسم محبت قوی ، دانلود کتاب علوم غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشایی ، کار گشایی ، آموزش علوم طلسم ، طلسمات ، طلسم محبت جادو، سحر ، دعا، باطل کردن طلسم ، ادرس دعانویس ، غریبه ، دعانویس ، دعای محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، دعای محبت ، جلب عشق ، دعا جهت بخت گشایی دختران ، طلسم ، انرژیهای غریبه ، دعای رزق و روزی ، دعای کار گشا ، گشایش بخت ، موکل ، اجنه ها ، دعا و طلسم برای محبت ، طلسم برای جذب محبت ، دانلود کتاب مهره خواص ويژه مهره مار ، طلسم شكن ، دعاي گشايش بخت آموزش جفر ، رمل، نجوم احکامی و دعانودعا نويسي ، آموزش دعا نويسي ، طلسم نويسي 09010986185، آموزش طلسم نويسي09010986185، باطل ، معرفی ، آموزش و اثبات علوم غریبه ، از دیدگاه مكتب علوم دروني تایما ، آموزش جفر ، رمل، نجوم احکامی و دعانویسی09010986185، رزق و روزي ، مارمهره مار ، مهره مار هندی ، مهره مار واقعي ، فهميدن طلسم ، باطل کردن طلسم و جادو ، مهره مار مهره مار، دعاي مهره مار، طلسم محبت ، طلسم ازدواج ، دعاي عشق ، بازکننده بخت ، گشایش روزی با مهره ، طلسم ، دعا نويسي ، سر كتاب 09010986185، طلسم نويسي09010986185، جمع آوري شده از مناطق كوهستاني بنبيي واقع در هندوستان ، دعا نويسي ، آموزش دعا نويسي09010986185، طلسم نويسي ، آموزش طلسم نويسي09010986185، باطل كردن طلسم ، باطل كردن دعا ، علوم غریبه ، طلسم ، دعا ، جادو، جادوگری، باطل کردن طلسم ، دعای رزق و روزی، دعای کار گشا ، گشایش بخت ، موکل، اجنه ، دعانویس ، دعای محبت ، دعا و طلسم و سعدونحس بودن روزها ، دعا و طلسمات ، سعد و نحس بودن روزها ، شگفتی های آیه ها و سوره های قرآن ، دعا و طلسم و سعدونحس ، دعانویسی آموزش جفر ، دعای بخت گشایی ، بخت گشایی دختران ، دعای بخت گشایی دختران ، دعا جهت بخت گشایی دختران ، روشهای بخت گشایی، دعا جهت آمدن خواستگار، نحوه نوشتن دعا وطلسم ، خودآموز علوم غریبه ، دعاها و طلسم های کتب قدیمی ، انواع دعاهای محبت ، زبان بند ، باطل السحر ، رزق و روزی و ... ، جادو، باطل کردن طلسم ، علوم غریبه ، آموزش دعا نویسی و علوم غریبه ، طلسم ، بخت گشایی و ابطال سحر، نوشتن دعا ، دعانویس ، دعا نویسی،بخت گشایی ، دعای رزق وروزی ، عاشق کردن دیگران ، باطل سحر، ساعات سعد و نحس و دعا نویسی وطلسم سحر ، جادو ، طلسم ، طلسم دعا ، طلسم و سعدونحس بودن روزها ، احضار و تسخير ، طلسم محبت ، محبت قوی ،دانلود کتاب علوم غریبه ، دعای محبت زن وشوهر ، دعا ، بخت گشایی ، کار گشایی، آموزش علوم طلسم ، طلسمات ، طلسم محبت ، جادو ، سحر، دعا ، باطل کردن طلسم ، ادرس دعانویس ،غریبه ، سایت علوم ، دعانویس ، دعای محبت دعانویسی سحر ، دعای محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، دعای محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، بخت گشایی ، جادو ، طلسم ، دعانویسی دعای محبت ، جلب عشق ، طلسم محبت ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل ، دعا نویسی ، بخت گشایی ، دعا ، علوم غریبه ، باطل کردن سحر و ... ، حکم دعانویسی صابئه ، دعا ، اجنه، شر، شر جنیان ، دفع شر اعمال ، روایات، دعا نویسی در تهران ، رمل و اوراد و طلسمات ، خطوط رایج و منسوخ ، دکتر و ملا دعانویس یهود ، استاد دعانویس در تهران ، دعانویس تهران ، آدرس دعانویس یهودی تهران ، بزرگترین دعانویس یهود تاهرام ، دعانویس یهود اصفهان ، بزرگترین دعانویس یهود ایران ، شماره تلفن دعانویس یهود 09010986185، دعانویس یهود صددرصد تضمینی ، طلسمات جدایی ، طلسمات هلاکت ، طلسمات نابودی دشمن 09010986185، طلسمات فقر ، طلسمات جدایی ، طلسمات سیاهی ، طلسم سیاهی ، دعای سیاهی ، دعای جدایی ، دعای تفرقه ، دهی نابودی ، دعای هلاکت ، طلسم سیاهی ، طلسم هلاکت ، طلسم نابودی ، طلسم نابودی دشمن ، طلسم قوی ازدواج ، بزرگترین طلسم نویس ایران و جهان 09010986185، دعانویس مجرب 09010986185، دعانویس تضمینی 09010986185، دعانویس یهودی 09010986185، دعانویس جهود 09010986185، طلسم نویس جهود 09010986185، طلسمات یهودی 09010986185، طلسمات جهود 09010986185، جن گیر یهودی 09010986185، رمالی ، فال گیری 09010986185، سرکتاب ، طالع بینی 09010986185، آینه بینی ، دعای مرگ ، طلسم مرگ ، نابود کردن ، طلسم نویس بزرگ یهود 09010986185، طلسم نویس حرفه ای 09010986185، طلسم نویس صددرصد 09010986185، دعانویس حرفه ای09010986185، دعانویس صددرصد 09010986185، دعانویس بزرگ یهودی 09010986185، دعا نویس صد در صد تضمینی 09010986185، دعانویس جهود 09010986185، دعانویس صبی 09010986185، دعانویس یهود 09010986185، دعانویس جهود 09010986185، دعانویس صبی 09010986185، دعانویس تهران 09010986185، طلسم نویس یهود 09010986185، طلسم نویس جهود 09010986185، طلسم نویس صبی 09010986185، طلسم نویس تهران 09010986185، طلسم نویس یهود ، آدرس دعانویس یهود 09010986185، شماره تلفن دعانویس یهود 09010986185، آدرس دعا نویس 09010986185، شماره تلفن دعانویس 09010986185، دعا نویسی و جن گیری 09010986185، درس های جادوگری 09010986185، فرادرمانی ، بازگشت ، زندگی ، آموزش علوم روحی 09010986185،آموزش متافیزیک 09010986185،آموزش هاله و چاکرا ، ارواح و متافیزیک ، تمرینات ، جادوی سپید ، جادو ، ذکر ، بهترین دعانویس ایران و جهان ، بهترین طلسم نویس ایران و جهان 09010986185، طلسم شر ، دعای شر ، طلسم خیر ، طلسم محبت قوی ، طلسم صددرصد تضمینی ، دعای صددرصد تضمینی ، دعای بچه دار شدن ، آشنايي با حروف ابجد ، چند نمونه از كاربرد حروف ابجد ، طالع بيني با حروف ابجد ، خادمين شب ، وضو و نماز از ديد متافيزيكي ، چگونه موكل داشته باشيم ، مطالبي شگفت انگيز در مورد همزاد و موكل ، رابطه فيزيك و متافيزيك ، نقش عقل و حس در تصورات ، فلسفه و علوم ، نسبت بين علم و فلسفه و متافيزيك ، طبقه بندي علوم ، فلسفه و عرفان ، هستي شناسي ، وحدت وجود ، حقيقت زمان ، حقيقت علم ، راه شناختن خدا ، صفات الهي ، صفات ثبوتيه و سلبيه و ذاتيه و فعليه ، چهار عنصر كلاسيك ، سوال وجواب در باب جن ، جداول جفر ، سحر و جادوگري چيست ، سير در عالم خواب ، نكات جالب از زندگي ابوعلي سينا ، پيدايش رياضيات ، اعجاز نامها ، تسخير جن ، جداول جفر محمود دهدار ، چند دستور العمل در جفر ، طول عمر جن ، علوم غريبه ، مطالبي در مورد چاكراها ، حركت جوهري ، ساعات سعد و نحس ، قمر در عقرب ، خواص سنگها ، برون فكني ، اسم اعظم از ديدگاه علماي علم جفر ، دعای باز کردن ، دعای باز کردن بخت ، دعای باز کردنم مرد بسته ، دعای باز کردن زن بسته ، پیدا کردن اموال مسروقه ، پیدا کردنم اشیای گمشده ، جن گیری ، بیرون کشیدن جن از بدن ، راز قدرت های ماورا ، راز طلسمات ، هزینه دعانویسی ، هزینه دعا ، هزینه طلسم نویس ، هزینه طلسم ، هزینه طلسمات ،استاد صالح، آموزش جن گیری ، آموزش تسخیر ارواح ، آموزش تسخیر همزاد ، آموزش تسخیر روح ، تسخیر روح ، تسخیر همزاد ، تسخیر جن ، تسخیر ارواح ، شبه ، ارواح سرگردان ، آموزش چله نشینی ، آموزش ریاضت ، چله نشینی ، ریاضت ، انرژس درمانی ، استاد بزرگ محمد موسوی ادریسیهودی ، سید محمد موسوی ادریسیهودی 09010986185، استاد کبیر دعانویسی ، مکانیزم کار طلسم ، نمونه طلسمات من ، جادوی سیاه ، جادوی شر ، جادوی محبت ، جادوی ازدواج ، جادوی زبان بند ، جادوی گشایش بخت ، جادوی مهر و محبت ، جادوی تسخیر ، جادوی جدایی ، جادوی سیاهی ، جادوی سوزنی ، سحر سیاهی ، سحر محبت سحر تسخیر ، سحر عجیب ، سحر تاریکی ، جادوی تاریکی ، جادو محبت ، جادو بخت گشایی ، جادو ازدواج ، جادو رزق و روز ی، جادوی ثروتمند شدن ، جادو ثروتمند شدن ، جادوی پولدار شدن ، جادو پولدار شدن ، طلسم پولدار شدن ، دعای پولدار شدن ، طلسمات پولدار شدن ، کتاب جادویی ، کتاب طلسمات ، کتاب جادو ، جادو کردن پسران برای ازدواج ، جادو کردن دختران برای ازدواج ، جادو بزرگ ، بزرگترین جادوگر ایران و جهان ، بزرگترین جادوگر ایران ، بزرگترین جادوگر جهان ، بزرگترین جادوگر تهران ، بزرگترین ساحر ایران ، بزرگترین ساحر جهان ، بزرگترین ساحر دنیا ، بزرگترین جادوگر دنیا ، بزرگترین ساحر دنیا ، سحر بزرگ ، جادوی بزرگ ، جادوی کبیر ، طلسم کردن شخص مورد علاقه ، دعا کردن شخص مورد علاقه ، طلسم کبیر ، چله نشین در کوه ، پیر چله نشین ، استاد چله نشین ، استاد ریاضت ، استاد جن گیر ، استاد طلسم نویس 09010986185، استاد انرژی درمانی ، استاد یوگا ، استاد جفر ، استاد رمل ، استاد اسطرلاب ، استاد کابلا ، رئیس فرقه کابلا ، استاد علوم غریبه ، استاد دعانویس ، دعانویس خوب ، دعانویس قرآنی ، دعانویس مومن ، دعانویس مسلمان ، دعانویس اسلامی ، طب سنتی ، دعای خیر ، دعای حلال ، سید بزرگ ، سید قاضی طباطبایی ، حجت هاشمی خراسانی ، پیر مهر ، آدرس منزل دعانویس ، آدرس منزل دعانویس هندی ، آدرس منزل دعانویس یهودی ، آدرس دعانویس شیطانی ، ادرس دعانویس جهود ، شماره تلفن دعانویس 09010986185، شماره تلفن دعانویس هندی 09010986185، شماره تلفن دعانویس شیطانی 09010986185، شماره تلفن دعانویس جهود 09010986185، شماره تلفن دعانویس صبی 09010986185، شماره تلفن دعانویس یهود 09010986185، شماره تلفن دعانویس صددرصد تضمینی ، شماره تلفن دعانویس کاربلد ، شماره تلفن دعانویس مطمئن ، 09010986185، استاد سید ادریسیهودی 09010986185، استاد بزرگ سحر و جادو ، استاد بزرگ علوم غریبه 09010986185، استاد بزرگ رمل ، استاد بزرگ اسطرلاب ، استاد بزرگ بزرگ جفر ، استاد بزرگ یهود ، استاد بزرگ علوم خفیه ، استاد علوم خفیه ، استاد اعظم ، بزرگترین استاد ایران ، بزرگترین استاد جهان ، 09010986185، استاد اعظم ، ساحر کبیر ، دعای ثروت ، طلسم ثروت ، طلسم ازدواج ، دعای ازدواج ، طلسم نویسی عجیب ، طلسمات عبری ، طلسم نویسی عبری ، دعای عبری ، استاد مسلط به زبان عبری ، طلسمات عبری ،استاد صالح، استاد بزرگ جهان در دعانویسی ، استاد بزرگ دنیا در طلسم نویسی ، استاد بزرگ در کل ایران ، استاد بزرگ علوم غریبه در کل ایران ، ایتاد بزرگ جن گیری در کل ایران ،استاد صالح،استاد صالح، دعاهای قوی و مجرب ، دعای محبت قوی و مجریب ، طلسمات قوی و مجرب ، طلسمات قوی و مجرب ، طلسم بخت گشایی قوی و مجرب ، دعای بخت گشایی قوی و مجرب ، استاد سید محمد موسوی ادریسیهودی 09010986185، استاد کبیر علوم خفیه ، استاد بزرگ جادوگری ، استاد بزرگ طلسمات ، قدرت های درونی ، کتاب سایه ها ، کتاب سحر سیاه ، کتاب جادوی سیاه ،استاد صالح09010986185، سامانه ارتباط ، مقدمه ای درباره علوم غریبه ، توضیحاتی در باب شاخه های تحصیلی علوم غریبه ، جادو و جادوگر، رمل ، اسطرلاب ، جفر یا علم حروف ، ستاره شناس و اختر شناسی ، کابالا ، ویکا ( کتاب سایه ها ) ، دعانویس ، ریاضت و چله نشین ، جادو و افسونگری ، شرایط استفاده از علوم خاص روحانی ، شرایط نوشتن دعا ، تعویزات ، طلسمات ، حروف ابجد و پیدا کردن طالع ، شرایط دعا نویس ، ریاضت و تزکیه نفس ، عرفان عملي ، چهل نکته در سیر و سلوک ، رهنمون هایی در سیر سلوک از استاد العرفا ، چگونگی سیر حضرت سلیمان از دیدگاه علامه طباطبایی ، ارکان ریاضت ، در بیان آداب مرید ، منشا قدرت های روحی عارفان و مرتاضان ، جدول ساعات نوشتن دعا ، آداب دعا از گفتار آیت الله نخودکی ، علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگی و جن زدگی ، طی الارض و راه رسیدن به آن ، موانع استجابت دعا ، نگاهی به طالع ها و خصوصیات آن ها ، طلسم ، تمرین هایی برای بالا بردن قدرت های روحی و فکری ، تمرین راجا یوجا ، چشم سوم و راه فعال کردن آن ، برون فکنی کالبد اختری ، توانایی حرکت دادن اجسام بوسیله ذهن (( تله کینزی )) ، تله پاتی ( انتقال فکر ) ، ریلکسیشن ( تن آرامی) ، خلسه و تمرین خلسه ، خم کردن قاشق با نیروی ذهن ( سایکو کینزی) ، خروج روح ( روش چشم ابر ) ، تمرین فکرخوانی ، چاکرا و مراکز انرژی ، هاله و کانال های انرژی ، خود هیپنوتیزم ، مراقبه و تمارین مراقبه ، برخی از انواع موجودات غیبی ، جن و ارتباط آن در ادیان و زندگی آدمیان ، شرایط چله نشستن و احضار اجنه ، مندل و چگونگی کشیدن آن ، دیدن جن و پری و ارواح در خواب ، عمل اکسیر و خفا و طی الارض ، استخدام اجنه ، احضار موکل (( ملک ابا نوح )) ، باب احضار در فنجان ، احضار قطیب و ملاقات با پیر نورانی ، باب میمون ابا نوح ، ختم در تصفیه قلب ، ختم آیه نور ، ختم قل هو الله ، اذکار و ختم های مجرب گوناگون (1) ، ختم سوره مبارکه واقعه ، فضيلت و خواص ذكر يونسيه ، دعاي چهل كليد ، چندين دعاى مهم از پيامبران ، دعای ناد علی مغربی ، دعاى هفت هيكل ، آیة الکرسی مغربی ، دعایی عظیم الشان ، الدعاء عظیم الشان الصحیفه ، دعای معراج رسول خدا ( ص ) ، دعای عکاشه ، دعای جلیل الجبار ، طریقه ختم ناد علی کبیر ، دعای سوره مبارکه یاسین ، دعای حجاب عظیم ، فتح مهمات ، کار گشایی ، براي گشايش در کار و ثروت و رزق ، طلسم وسعت رزق ، طلسم و دعای گشایش رزق و روزی ، باب فتح و پیروزی ، طلسم برای فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزی ، اسماء الهي مربوط به وسعت رزق و روزي ، دعا قوی برای گشایش رزق و روزی ، دعای طلب رزق سریع الاجابه ، طلسم رزق و هیبت و قبول ، دعاهای توسعه رزق و روزی و ادای قرض ، وفق رزق و روزی قوی و مجرب ، رزق و روزی ، دعاهای طلب رزق و روزی ، ادای قرض ، دعا برای ادای قرض ، جهت رونق کاسبی و افزایش مشتری ، باطل سحر ، دعا برای دفع شیاطین و چشم زخم ، آزار دیدن از اجنه و ام صبیان ، دعاي چشم زخم و نظر تنگی ، دعای ابطال سحر و جادو ، دعا برای دفع جن ، برای محفوظ ماندن از اجنه و دفع جن ، دعا تحصین (( محافظت )) ، حرز ابی دجانه برای دفع آزار جنیان ، ادعیة السِّر برای رفع ترس اجنه و شیاطین ، ابطال سحر مغازه و منزل ، برای دفع شیاطین و جادوگران ، دعاهایی برای جلوگیری از سحر شدن ، دعای دفع چشم زخم ، دفع اجنه و شیاطین ، جلب محبت ، برگرداندن فرد غایب ، جلب از راه دور ، ایجاد محبت و بی قراری مطلوب ، دعاهای جلب محبت معشوق ، برای محبوب القلوب شدن ، جلب دل گوسفند برای محبت قوی و بیقرار کردن مطلوب ، طلسم احضار معشوق مجرب ، طلسم احضار سلیمانی بسیار قوی و مجرب ، محبت و زبان بندی ، طلسم جلب محبت بسیار مجرب ، طلسمات و دعای محبت بسیار قوی و مجرب ، دعاهای محبت بین زن و شوهر ، جهت محبوبیت در دل ها ، بخت گشایی ، دعاي گشايش بخت ، دعای برای ازدواج ، 09010986185، برای ازدواج ، خواص دعاها، سوره های قرآن در مورد ازدواج ، زبان بند ، دعای بسیار قوی و فوری زبان بند ، بسته شدن زبان بدگویان ، طلسم قوی جهت ثروت مند شدن ، طلسم حفظ از وسواس ، طلسم هفت کوکب ، طلسم جامع از شیخ احمد ابن علی البونی ، شکل اسماء اهل بیت ( ع ) برای حفاظت از بلایا ، جدول سیع المثانی ، دایره نور و فواید آن ، نقش اشکال سبعه ، وفق پر اسرار و هیبت ، ویژگی حرز شش گانه شمس ، انگشتر خاتم اسم اعظم ، خاتم جمیع طلسمات از شیخ بهایی ، وفق معظم برای صاحب اولاد شدن ، خاتم کبیر سلیمانی ، شرح و فواید طلسم عین علی ( ع ) ، طلسم زبان بند مربع طه ، چند اعمال پرکاربرد علوم غریبه ( 1 ) ، اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) ، طی کردن زمین ، یافتن دفینه ، پیدا کردن و کشف محل گنج و دفینه ، انتقال دادن و غیب کردن اشیا ، کشف در خواب ، ارسال هاتف ، شرح و فواید و خواص چهل اسماء حضرت ادریس ( ع )، دعا جهت شفای مریض و درمان بیماری ها ، دعای مخصوص برای شفای بیمار، دعای شفای مریض مجرب ، دعای شفای بیمار ، برای بالا بردن هوش و ذکاوت و یادگیری کتب ، زیاد شدن حافظه و یادگیری سریع علم و دانش ، صلوات های پر فضیلت ، خواص اسماء الله ( ۱ ) ، براى رفع هم و غم ، 09010986185، دعا به جهت بيرون رفتن از خانه ، برای رفتن پیش حاکم یا اشخاص بزرگ ، اسما الله الحسنی و معانی آن ، دعا برای برطرف شدن گرفتاری های مهم ، دعا جهت خواب ديدن اموات ،چهار آيه جهت نصرت و هيبت پيدا كردن ، دعاى مجرب براى محفوظ بودن ، دعا به جهت بچه دار شدن ، خواص هفت آيه پر فضيلت ، نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است ، نماز حاجت ، دعای قوی برای حاجت ، دعا به جهت قبولى توبه ، پاک شدن نفس از رذائل ، دفع اضطراب ، ازبین رفتن غم ، خواص سوره مبارکه یس ، دعا جهت گرفتن حق ، دعا برای پیدا کردن کار و شغل مناسب ، دعا برای محفوظ ماندن از بلایا و حوادث ، دعا جهت سرقت شده و گمشده ، دفع وسوسه و کنترل نفس ، جهت موفقيت در کارها ، فراموشی عشق ، جهت پيدا کردن گمشده ، دعا برای رفع گرفتاری و حل مشکلات ، برای رفع ترس و داهیه بزرگ ، پیدا کردن آرامش و رفع حزن و اندوه ، دعاهای مجرب از بزرگان ، طب سنتی و علوم غریبه ، فضیلت و خواص سوره مبارکه حمد ، خواص سنگ ها و نگین ها ، سنگ های مناسب برای متولدین هر ماه ، طلسم برای جلب قلوب حکام ، دایره جنة الاسماء ، 09010986185، دعا براى دفع دشمن ، طلسم زبان بند مربع طه ، مربع عدد کل یاسین مغربی ، خواص بعضى از سوره هاى قرآن ، ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد ، دعا مستجاب دیگر ، چشم شیطان ، دعاى توبه ، برای کسب موفقیت در اجتماع ، دعای عظیم الشان نور، دعاهای توسل به ائمه اطهار ، فضیلت و خواص ذکر ولا حول و لا قوة الا بالله ، دعا جهت هر حاجت وگرفتاری ، دعاهای بسیار مجرب برای نابودی و دفع دشمنان ، دعاهای معجزه آسا برای جمیع امور، خاتم اعظم سوره مبارکه یاسین ، دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام ، دعای عظیم الشان قدح ، دعای عظیم الشان حجب (( احتجاب )) ، دعای عظیم الشان و مبارکه تهلیل ، دعای بسیار مهم ( نقل از کتاب زینت الدعوات ) ، دعای نافع و مختصر نقل از کلم الطیب و مفاتیح الجنان ، دعای جامع ، دعای جامع دیگر ، نقش عجیب و غریب حامل هفت زمین و آسمان ، دعای اعجاب انگیز عبرات ، شیاطین و ماموریت آن ها ، چند دعای مهم و معجزه آسا ، دعای ام الصبیان کبیر ، دعای علقمه ، حرز چهارده معصوم علیه السلام ، 09010986185، دعای یستشیر ، دعای قاموس قدرت ( سیفی صغیر ) ، دعای گنج العرش ، دعای معراج دیگر ، دعای عشرات ، دعای مجیر ، دعای عدیله ، دعای صباح ، دعای مشلول ، آثار معجزه آسای حدیث کساء ، طلسم احضار و محبت بدوح ، لوح بزرگ بلقیس سلیمان ، طلسم تسخیر رکوب الحمار ، طلسم شیر و خورشید ، طلسم احضار و ازدواج ، طلسم مسخر کردن خلق ، طلسم آهوی ازدواج ، دعا ، ختومات ، اذکاری که دیگران نتیجه گرفته اند ، اسم اعظم و راز نهفته آن ، فضیلت و خواص دعای مبارکه سمات ، فضیلت و خواص زيارت آل ياسين ، فضیلت و خواص زیارت عاشورا ، زیارت جامعه صغیره ، زيارت جامعه كبيره ، دعای توسل ، دعای فرج ، فضیلت و خواص دعای عهد ، باب جلب قلوب عظیم ، طلسم محبت عظیم ، طلسم محبت و عشق بسیار قوی ، طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین1 ، طلسم دفع جن و همزاد و شیاطین2 ، طلسم ستاره سلیمان نبی ، طلسم رسیدن به حاجت و مراد نزد حکام و بزرگان ، طلسم خیر و برکت عظیم ، فضیلت و خواص دعای هفت حصار ، دعای شصت قاف ، چهل قاف ، دعوت ق و دعای سرالقاف ، دعای آزاد شدن زندانی ، دعای الحاح ، دعای توسل به حضرت پیغمبر ، فضیلت و خواص حوامیم هفت گانه ، فضیلت و خواص دعای ابوحمزه ثمالی ، فضیلت و خواص دعای جوشن صغیر ، فضیلت و خواص دعای جوشن کبیر ، فضیلت و خواص دعای عظیم الاعظم ، فضیلت و خواص دعای کمیل ، فضیلت و خواص مسبحات سته ، فضیلت و خواص نماز جعفر طیار ، نماز حضرت امیرالمومنین ، نماز حضرت رسول ، نماز حضرت فاطمه ، نماز سایر امامان (ع) ، 09010986185، دعانویس یهودی ، دعانویس مجرب ، سرکتاب ، فال ، پیشگویی ، احضار جن ، احضار ملائکه ، دعانویس شیطانی ، دعاهای شیطانی ، انواع ادعیه حاجات مختلف ، کتب خطی کهن به زبانهای فارسی، عربی، اردو ، ابواب المقاصد ، احضار ارواح سحر جادوها ، احکام نجوم ابوریحان ، ادعیه و ادویه ، ادعیه و ختوم و الواح ، اذکار و علوم نجفی اصفهانی ، از جنین تا جنان ، اسرار المکتوم ، اسرار عارفین ، اسرار علم جفر 1 ، اسرار علم جفر 2 ، اسرار علم رمل ، اسرار قاسمی ، اسرار قاسمی مصور ، اسم اعظم ، اسما الله ، اصول علم الرمل و اسطرلاب (حضرت دانیال نبی) ، اکسیر ، انرژی اذکار ، انسان در عرف عرفان ، انوار الرمل ، آموزش الواح ، آموزش الواح 2 ، آموزش الواح 3 ، بحر الاسرار ، بیست باب در استرلاب (نصیر الدین طوسی) ، بحر الغرائب ، بحر الغرائب 2 ، بحر المعارف ، بلاد الجن ، پنج رساله در جفر ، تحف العقول ، تحفه الاسرار ، تحفه الاسرار 2 ، تحلیله لا اله الا الله ، تعویذات عملیه ، ثلاثه راسئل ، جامع الدعوات ، جامع الفوائد ، جفر اعظم ، جفر جامع ، جفر خافیه ، جفر دهدار ، جفر ساده ، جفر و ادعیه ، جواهر الاسرار جفر جامع ، جواهر خمسه ، جواهر مکنونه ، چهار ستاره در علوم غریبه ، چهل ختم ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقی ، خواص اشکال و حروف ، حرز الامان ، حرز الامان من فتن الزمان ، حکایات کشکول ، خروج سفیانی ، خزائن الاسرار ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقی ، خواص اشکال و حروف ، دعا مستجاب ، دو چوب و یک سنگ ، دیونامه و پری نامه ، رجوع همزاد ، رساله بحر العلوم ، رساله حروف شاه نعمت الله ، رساله در اسرار قاسمی ، رساله در اوفاق ، رساله در جفر ، شش رساله در جفر ، رساله در قواعد جفر ، رکاز الدعوات ، رمل ، رمل اوفاق غریبه ، رمل کبار ، رموز الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر ، سر المستتر ، سرخاب الرمل ، سفر جفر ، سکاکی ، شامل الاصول ، شرح سی فصل طوسی ، شرح صلوات ، شفا الاسقام ، صمور هندی کنز الذهب ، طالع کرات ، طب و نجوم و رمل ، طلسم اسکندر ، طلسمات سیمرغ ، طلسمات مریخ ، طلسمات نقشبندی ، طم طم هندی ، طی الارض ، علم حروف میرداماد ، علم رمل طوسی ، علوم غریبه جفر ، علوم غریبه و جفر ، غایه المراد ، فال ، فال چوب ، فالنامه شیخ بهایی ، فتح الغرائب ، فراست انسانی ، فرخ نامه ، فنون تخسیرات سکاکی ، قطب الاسرار ، کتاب در جفر ، کتابی خطی 1 ، کتابی خطی 2 ، کتابی خطی 3 ، کشف الهدایه و مفتاح ، کشکول ارومیه ایی ، کشکول شیخ بهایی ، کشکول منتظری ، کفایه الرمل ، کلم الطیب ، کله سر ، کتاب خطی کلیات اساطیر (از آصف بن برخیا) شامل: طلسمات احضار، اسم اعظم، تسخیر جن و ارواح، خواص حروف، علم اوفاق و اعداد و اوراد مجربه، علوم غریبه مجربه ، کنز الحسینی ، کنز العلوم مخفی ، کنز الیهود ، کونوز الاسرار الخفیه ، کونوز المعزمین، گنج رایگان ، گوهر شب چراغ ، گوهر شب چراغ سنگی ، مجربات ابن سینا ، مجربات الصالحین ، مجربات سلیمانی ، مجربات غزالی ، مجربات هاشمی، مجمع الدعوات، مجمع الطلاسم ، مجموعه علوم جفر ، مخازن الاوفاق ، مخزن الحکمت ، مرتاضنامه هندی ، مصطلحات علم جفر ، معراج الذاکرین ، معرفت اسطرلاب ، معرفت کواکب ، مفاتیح اسرار ، مفاتیح الحاجات ، مفاتیح المغالیق ، مفتاح الاستخراج جفر ، مقاصد الرمل ، مکاشفه درون و عروج روح ، منم علی ، مهج الدعوات ، ابواب المقاصد، احضار ارواح سحر جادوها ، احکام نجوم ابوریحان ، ادعیه و ادویه ، ادعیه و ختوم و الواح ، اذکار و علوم نجفی اصفهانی ، از جنین تا جنان ، اسرار المکتوم ، اسرار عارفین، اسرار علم جفر 1 ، اسرار علم جفر 2 ، اسرار علم رمل ، اسرار قاسمی ، اسرار قاسمی مصور ، اسم اعظم ، اسما الله ، اصول علم الرمل و اسطرلاب (حضرت دانیال نبی) ، اکسیر ، انرژی اذکار ، انسان در عرف عرفان ، انوار الرمل ، آموزش الواح ، آموزش الواح 2 ، آموزش الواح 3، بحر الاسرار ، بیست باب در استرلاب (نصیر الدین طوسی) ، بحر الغرائب ، بحر الغرائب 2 ، بحر المعارف ، بلاد الجن ، پنج رساله در جفر ، تحف العقول ، تحفه الاسرار ، تحفه الاسرار 2 ، تحلیله لا اله الا الله ، تعویذات عملیه ، ثلاثه راسئل ، جامع الدعوات ، جامع الفوائد ، جفر اعظم ، جفر جامع ، جفر خافیه ، جفر دهدار ، جفر ساده ، جفر و ادعیه ، جواهر الاسرار جفر جامع ، جواهر خمسه ، جواهر مکنونه ، چهار ستاره در علوم غریبه ، چهل ختم ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقی ، خواص اشکال و حروف ، حرز الامان ، حرز الامان من فتن الزمان ، حکایات کشکول ، خروج سفیانی ، خزائن الاسرار ، خزائن الاوفاق ، خزائن نراقی ، خواص اشکال و حروف ، دعا مستجاب ، دو چوب و یک سنگ ، دیونامه و پری نامه ، رجوع همزاد ، رساله بحر العلوم ، رساله حروف شاه نعمت الله ، رساله در اسرار قاسمی ، رساله در اوفاق ، رساله در جفر ، شش رساله در جفر ، رساله در قواعد جفر ، رکاز الدعوات ، رمل ، رمل اوفاق غریبه ، رمل کبار ، رموز الاسرار در علم جفر ، رموز الغرائب جفر ، روش نگارش جفر ، ابواب الجنان ، اخلاق محسنی ، اخلاق ناصری ، اربعین ، تجوید ، تحفه الزائر ، تحفه العالم ، تحفه العراقین خاقانی ، تحفه شاهی ، تحفه عباسی ، تحفه عباسی و حلیه المتقین (محمد طاهر شیرازی قمی) ، تذکره الشعرا ، ترجمان قرآن (السید الشریف علی الجرجانی – سید شریف علی گرگانی) ، ترجمه (از روزنامه جات سِنت بِطِرز بورغ و غیره از میرزا علی خان) ، ترجمه الزهر الربیع (نور الدین محمد ابن نعمه الله شوشتری) ، میرداماد 4 ، میرداماد ، ارشاد العوام ، ارشاد المستر شدین ، اسکندرنامه ، اشعه اللمعات ، اصول اقلیدس ، اعتقاد نامه ، التجوید ، الحقایق ، الدره الفاخره ، الصفا ، الفرائض النصیریه و رساله ابن سینا ، انوار التحقیق ، انوار التنزیل ، انیس العشاق ، انیس الموحدین ، آتشکده ، آثار علوی ، بحر النور ، صد فائده من سوره یوسف (تالیف: فضیله الشیخ محمد صالح المنجد) ، افلاطون ، کتاب الأجناس (تالیف: لآصف بن برخیا) یشتمل علی استخدامات و عزائم و خواتم و غیرها ، البدایه و النهایه (عبد الفتاح السید الطوخی) ، الدّراسته فی علم الفراسته ، السحر و عوالم الجن فنون و علاج ، الاشارات فی علم العبارات (الامام الشیخ المعبر غرس الدین خلیل بن شاهین الظاهری – تحقیق: سید کسروی حسن.) ، الفلاحه النطیه الابی کر ، القرین و الریاضی ات الروحانیه (تالیف: الاستاد الکبیر محمد سامی محمد احمد) ، القبه الابلیسیه فی الاعمال السفیله ، القول المبین فی خواص و دعوات و فوائد سوره یس (فواید سوره یاسین – تالیف: الاستاد رمضان محمد عبد الطیف.) ، الجفر الجامع و النور اللامع (لامیرالمومنین علی بن ابی طالب) ، القصیده الجلجلوتیه (دعاء الامام علی علیه السلام) ، الکباریت فی اخراج العفاریت (تالیف: عبد الفتاح السید الطوخی) ، الکواکب اللماعه فی تسخیر ملوک الجن فی الوقت و الساعه (تالیف: الشیخ العالم الصوفی حاکم الجن ولی الله سیدی عبد الله المعاوری.) ، الخاتم السلیمانی و العالم الروحانی الامام الغزالی (تالیف: عبد الفتاح السید الطوخی) ، اللولو و المرجان فی تسخیر ملوک الجان ، کتاب النوامیس الرحمانیه فی تسهیل الطریق الی العلوم ، الاوفاق (تالیف: الامام الغزالی) ، کتاب الرحمه فی الطب و الحکمه (تالیف: الشیخ الامام العلامه العمده) ، السحر الاحمر (دعوات، تسخیر، استحضار، فوائد مجربه، و غیر ذالک... – جمع و تالیف: عبد الفتاح السید الطوخی) ، السحر (حقیقته – انواعه – الوقایه منه) مع تحیات علی صراط الحق (تالیف: راجی الاسمر) ، السحر العجیب فی جلب الحبیب (تالیف: عبد الفتاح السید الطوخی) ، ورد السحر (لسیدی مصطفی البکری) ، رحله روح (ترجمه: مصطفی الرز) ، رساله فی رمل ، سفر المزامیر ، التعرف (لمذهب اهل التصوف – تالیف: ابی بکر محمد بن اسحق الکلاباذی) ، المکتبه الروحانیه اسرار ، کتاب طلسمات (علم اخترعه ارسمیدس علی ما حّور) ، کتاب الذّب الابرز (فی اسرار خواص کتاب الله العزیز – تالیف: حجه الاسلام الغزالی) ، الف حِرز وَ حِرز (مفید – موثر – مجرب – تالیف: العبدو محمد ابراهیم نصر الله) ، السحر و عوالم الجن فنون و علاج ، ان من البیان لسحرا ، اسماء الحسنی ، اسماء الله الحسنی (آثارها و اسرارها – تالیف: محمد بکر اسماعیل) ، اصناف المغرورین (تالیف: حجه الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی) ، اسرار اعجاز القرآن (تالیف: عبد الدائم الکحیل) ، اسرار السحر (وقراء الفنجان و الکف و ضرب الرمل و الاستخاره) ، کتاب اعظیمت ، بهجه الافاق فی علم الاوفاق (تالیف: الشیخ محمد بن محمد القلاتی الکشنائی) ، دعوت بسمه الله ، شرح دعوه هارون الرشیدی (شرح دعوت هارون الرشیدی) ، دعوه الجاجلوتیه بشرحها علی التمام و الکمال و ... ، دعوه اجلاله اذااردن قصریفی ها... (دعوت جلالی) ، دعای یس الصغیر (دعای عکاشه) ، فتح الیل یا المجید... ، الدّرّ المنظوم و خلاصه السّرّ المکتوم فی السحر و الطلاسم و النجوم (تالیف: محمد الکشناوی الفلانی) ، دره نادره للاسترابادی (ترجمه: حاتم محمد رشاد) ، دورول انور ، الابتهاج بخلاصه العلاج (لعلاج السحر، المس، العین، الحسد – تالیف: عمر ندیم قبلان) بدون معالج ، کتاب اقترانات الکواکب لابی معشر بن محمد البلخی (تالیف: محمد البلخی) ، رنگ درمانی ، آب درمانی ، آفتاب درمانی ، خواب درمانی ، انرژی درمانی ، طب سوزنی ، طب فشاری ، هومیوپاتی ، گیاه درمانی ، ترک اعتیاد ، پرانیک درمانی ، موسیقی درمانی ، حمام درمانی ، هیپنوتیزم درمانی ، ایمان درمانی ، خوراک درمانی ، طب سوزنی ، هیپنوتراپی ، هومیوپاتی ، کنترل درد ، چاکراها ، آرامش بیکران ، سخنان ائمه ، تصاویر ذهنی ، هاله و انرژی ، شفای کامل ، نظریه دانشمندان ، روح ، احكام الزرقاني ، حجاب يمنع السحر والاعمال عن حامله (دعای یک صفحه ای می باشد.) ، طلسم المخده للصلح بين الزوجين (دعای یک صفحه ای می باشد) ، طلسم عفريت الشمعة (دعای یک صفحه ای می باشد.) ، طلسم لهدوء البيت من العمار السيئيين (دعای یک صفحه ای می باشد.) ، طلسم محبه الحذاء (دعای یک صفحه ای می باشد.) ، دعای تعجیل در امور (دعای یک صفحه ای می باشد.) ، دعای مهر و محبت (دعای یک صفحه ای می باشد.) ، لوح حِرز جامع (این لوح در یک صفحه می باشد و شرح این لوح: مشتمل است بر حفظ از آفات و رفع بلیات و محفوظ ماندن از چشم زخم و حصول و وسعت رزق و روزی و گشایش در کارها و رفع پریشانیها و پیشرفت در امور و ابطال سِحر ساحِران و رفع خراب کاریها و محفوظ ماندن از شَّر اعداء و حسودان و بد خواهان و زبان بند کردن بدگویان به اذن پروردگار و حمایت ائمه اطهار علیهم السلام و همراه داشتن آن یا در خانه و محل کار نگهداری آن مفید و مؤثر است.) ، آموزه های بودا ، آیات قرآن در موضوع سحر ، ویجا احضار ارواح ، یقظه ،[ بازدید : 16 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]

علوم غريبه چيست و شاخه هاي آموزشي آن به چند دسته تقسيم مي شود ؟09010986185

جمعه 22 دی 1396
18:03
الیاس

علوم غريبه چيست و شاخه هاي آموزشي آن به چند دسته تقسيم مي شود ؟09010986185

علوم غریبه عبارت است از دانشهای سری و پنهان که به وسیله آن از اسرار و امور پنهان آگاهی حاصل و یا تصرفات غیر عادی و شگفت انجام می‌شود. علم کیمیا ، جفر ، رمل ، اوفاق ، طلسمات ، سیمیا ، ریمیا ، هیمیا و لیمیا از جمله علوم غریبه است

جادو و جادوگر09010986185

رمل09010986185

اسطرلاب09010986185

جفر يا علم حروف09010986185

ستاره شناس و اختر شناسي09010986185

كابالا09010986185

ويكا و كتاب سايه ها09010986185

جادو و افسونگري09010986185

طب سنتي و علوم غريبه09010986185

طلسم09010986185

دعانويس09010986185

رياضت و چله نشين09010986185

شرايط استفاده از علوم خاص روحاني09010986185

شرايط نوشتن دعا ، تعويزات ، طلسمات09010986185

شرايط دعا نويس09010986185

جدول ساعات نوشتن دعا09010986185

نگاهي به طالع ها و خصوصيات آن ها09010986185

رياضت و تزكيه نفس09010986185

عرفان عملي09010986185

چهل نكته در سير و سلوك09010986185

رهنمون هايي در سير سلوك از استاد العرفا09010986185

چگونگي سير حضرت سليمان از ديدگاه علامه قاضي طباطبايي09010986185

اركان رياضت09010986185

در بيان آداب مريد09010986185

منشا قدرت هاي روحي عارفان و مرتاضان09010986185

آداب دعا از گفتار آيت الله نخودكي09010986185

طي الارض و راه رسيدن به آن09010986185

موانع استجابت دعا09010986185

تمرين هايي براي بالا بردن قدرت هاي روحي و فكري09010986185

مراسم عشق الهي يا تمرين كره آبي09010986185

مراسم سفير09010986185

تمرين آب09010986185

تمرين بذر09010986185

تمرين بي رحمي09010986185

تمرين گوش دادن09010986185

تمرين سايه ها09010986185

تمرين سرعت09010986185

تمرين تنفس رام09010986185

تمرين زنده به گور شدن09010986185

تمرين درخت حيات09010986185

تقويـت اراده09010986185

تمرين راجا يوجا09010986185

چشم سوم09010986185

برون فكني كالبد اختري09010986185

توانايي حركت دادن اجسام بوسيله ذهن (( تله كينزي ))09010986185

تله پاتي ( انتقال فكر )09010986185

ريلكسيشن ( تن آرامي )09010986185

خلسه و تمرين خلسه09010986185

خم كردن قاشق با نيروي ذهن ( سايكو كينزي )09010986185

خروج روح ( روش چشم ابر )09010986185

تمرين فكرخواني09010986185

چاكرا و مراكز انرژي09010986185

هاله و كانال هاي انرژي09010986185

خود هيپنوتيزم09010986185

مراقبه و تمارين مراقبه09010986185

برخي از انواع موجودات غيبي09010986185

جن و ارتباط آن در اديان و زندگي آدميان09010986185

شياطين و ماموريت آن ها09010986185

شرايط چله نشستن و احضار اجنه09010986185

مندل و چگونگي كشيدن آن09010986185

آموزش احضار و تسخير اجنه و ارواح09010986185

ختم در تصفيه قلب09010986185

ختم آيه نور09010986185

ختم قل هو الله09010986185

اذكار و ختم هاي مجرب گوناگون09010986185

ختم سوره مباركه واقعه09010986185

فضيلت و خواص ذكر يونسيه09010986185

فضيلت و خواص ذكر و لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم09010986185

طريقه ختم ناد علي كبير09010986185

دعاي چهل كليد09010986185

دعاي ناد علي مغربي09010986185

دعاى هفت هيكل09010986185

آية الكرسي مغربي09010986185

دعايي عظيم الشان09010986185

الدعاء عظيم الشان الصحيفه09010986185

دعاي معراج رسول خدا ( ص )09010986185

دعاي عكاشه09010986185

دعاي جليل الجبار09010986185

دعاي سوره مباركه ياسين09010986185

دعاي حجاب عظيم09010986185

دعا تحصين (( محافظت ))09010986185

دعاي مستجاب ديگر09010986185

دعاى توبه09010986185

دعاي عظيم الشان نور و خواص آن09010986185

دعاي عظيم الشان قدح (( بسيار بسيار مجرب ))09010986185

دعاي عظيم الشان حجب (( احتجاب ))09010986185

دعاي عظيم الشان و مباركه تهليل09010986185

دعاي جامع09010986185

دعاي جامع ديگر09010986185

دعاي معجزه آساي عبرات براي هر گرفتاري مهم و رهايي از دست ستمگران09010986185

فوائد و خواص دعاي علقمه09010986185

جهت يافتن دفينه و گنج09010986185

طلسم وسعت رزق09010986185

طلسم و دعاي گشايش رزق و روزي09010986185

طلسم براي فتح و دفع نظر دشمنان و روزق ور روزي09010986185

طلسم زبان بند مربع طه09010986185

طلسم رزق و هيبت و قبول09010986185

وفق رزق و روزي قوي و مجرب09010986185

طلسم نعل اسب براي جلب محبت قوي و بيقرار كردن مطلوب09010986185

طلسم دل گوسفند براي احضار معشوق مجرب09010986185

طلسم جلب محبت بسيار مجرب09010986185

طلسم احضار سليماني بسيار قوي و مجرب09010986185

طلسم هفت كوكب09010986185

طلسم جامع از شيخ احمد ابن علي البوني09010986185

وفق اسماء اهل بيت عليه السلام براي حفاظت از بلايا09010986185

جدول سبع المثاني09010986185

طلسم قوي جهت ثروت مند شدن09010986185

دايره نور و فوايد آن09010986185

نقش اشكال سبعه09010986185

وفق پر اسرار و هيبت09010986185

انگشتر خاتم اسم اعظم09010986185

خاتم جميع طلسمات از شيخ بهايي09010986185

وفق معظم براي صاحب اولاد شدن09010986185

خاتم كبير سليماني09010986185

شرح و فوايد طلسم عين علي ( ع )09010986185

طلسم براي جلب قلوب حكام09010986185

شرح و فوايد دايره جنة الاسماء09010986185

مربع عدد كل ياسين مغربي09010986185

ابطال سحر بزرگ و دفع همزاد09010986185

خاتم اعظم سوره مباركه ياسين09010986185

نقش عجيب و غريب حامل هفت زمين و آسمان09010986185

طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بين زن و شوهر بخش اول09010986185

جلب و تههيج09010986185

دعا براي عشق و محبت09010986185

برگرداندن فرد غايب09010986185

در مورد فرد غايب09010986185

براي آوردن شخصي از راه دور09010986185

برگرداندن فرد غايب09010986185

ايجاد محبت و بي قراري مطلوب09010986185

دعاهاي جلب محبت معشوق09010986185

براي محبوب القلوب شدن09010986185

طلسمات و دعاها و اعمال محبت و جلب و بازگشت معشوق و محبت بين زن و شوهر بخش دوم09010986185

دعاهاي محبت بين زن و شوهر09010986185

الفت ميان دو زوج09010986185

رفع كدورت بين زن وشوهر09010986185

محبت ميان زن و شوهر09010986185

دعا براي پايبند كردن زن و شوهر به زندگي09010986185

براي راضي شدن زن از شوهر يا شوهر از زن09010986185

طلسمات و دعاهاي محبت بسيار قوي و مجرب09010986185

دعا به جهت عزيز شدن در بين مردم09010986185

جلب دوستي09010986185

جهت محبوبيت در دل ها09010986185

دعاها و طلسمات ازدواج و بخت گشايي09010986185

بخت گشايي09010986185

دعاي گشايش بخت09010986185

دعا براي ازدواج09010986185

براي ازدواج09010986185

خواص دعاها، سوره هاي قرآن در مورد ازدواج09010986185

دعاها و طلسمات زبان بند09010986185

زبان بند09010986185

دعاي بسيار قوي و فوري زبان بند09010986185

بسته شدن زبان بدگويان09010986185

دعاهاي گشايش كار و افزايش رزق و روزي و ثروتمندشدن بخش اول09010986185

توانگري زايد الوصف09010986185

براي گشايش در كار و فتح و قوت كسب09010986185

دعا قوي براي گشايش رزق و روزي09010986185

دعاي طلب رزق سريع الاجابه09010986185

فتح مهمات ، كار گشايي09010986185

فتح مهمات ، كار گشايي09010986185

باب فايده09010986185

باب فتح و پيروزي09010986185

دعاهاي گشايش كار و افزايش رزق و روزي و ثروتمندشدن بخش دوم09010986185

جهت رونق كاسبي09010986185

خير و بركت اموال09010986185

جهت رونق كسب حلال09010986185

جهت رزق و روزي09010986185

دفع فقر و ثرتمند شدن09010986185

رزق و روزي ، دفع فقر و پريشاني09010986185

جلب رزق و روزي و رونق بازار و فروش متاع09010986185

دعاهاي طلب رزق و روزي09010986185

دعا بعد از هر نماز براي طلب روزي09010986185

دعايي براي درخواست روزي از پروردگار09010986185

جهت وسعت رزق09010986185

براي وسعت رزق و گشايش در امور09010986185

دعا براي اداي قرض و دفع فقر09010986185

دعاهاي توسعه رزق و روزي و اداي قرض09010986185

گشايش روزي و ادا قرض09010986185

اداي قرض09010986185

براي رفع قرض و وسواس09010986185

براي اداي قرض و گرفتن طلب ها و ثروت09010986185

ختم سوره قدر براي اداي قرض09010986185

براي سعادت دنيا و آخرت و فراواني روزي و پرداخت قرض ها09010986185

براي جلب محبت يا اداء قرض09010986185

پرداخت قرض ها09010986185

براي رفع فقر و اداي قرض09010986185

دعاهاي باطل كردن سحر و جادو09010986185

باطل سحر09010986185

براي ابطال سحر و جادو09010986185

باطل كردن سحر از منزل09010986185

جهت ابطال سحر بزرگ09010986185

باطل كردن سحر09010986185

ابطال سحر مغازه و منزل09010986185

دفع سحرشخصي و سحر در منزل يا مغازه09010986185

دعاهايي براي جلوگيري از سحر شدن09010986185

دعاهاي دفع جن و شياطين09010986185

دعاي ام الصبيان كبير09010986185

دفع اجنه و شياطين09010986185

براي دور كردن اجنه09010986185

دفع اجنه09010986185

دفع انس ، جن و شياطين09010986185

آزار ديدن از اجنه و ام صبيان09010986185

در امان ماندن از شر جن و انس09010986185

بجهت دفع ام صبيان09010986185

دفع صرع (غش)09010986185

جهت دفع صرع09010986185

جهت دفع صرع و جن گرفته09010986185

كسي كه جن گرفته و مصروع باشد09010986185

دعا براي دفع جن09010986185

دعا جهت محفوظ ماندن از شر انس و جن و حيوان و شر دزد09010986185

دعا به جهت دفع جن09010986185

دعا به جهت دفع ضرر از جن و انس09010986185

حرز ابي دجانه براي دفع آزار جنيان09010986185

ادعية السِّر براي رفع ترس اجنه و شياطين09010986185

براي دفع شياطين و جادوگران09010986185

ترس از ساحر و و ظالم و شياطين09010986185

باطل كردن سحر و طلسم09010986185

دعاي رفع چشم زخم و دفع چشم بد09010986185

دعاي دفع چشم زخم09010986185

براي مصون بودن از چشم زخم09010986185

دعاي چشم زخم و نظر تنگي09010986185

دعا جهت شفاي مريض و درمان بيماري ها09010986185

دعاهاي مخصوص شفاي بيماري09010986185

دعاي شفاي مريض مجرب09010986185

شفاي بيماري هاي صعب العلاج09010986185

دعاي شفاي بيمار09010986185

شفاي هر بيماري09010986185

دعايي براي شفاي بيماري09010986185

دعاهايي براي تقويت و افزايش حافظه09010986185

براي درستي ذهن و زبان09010986185

جهت آساني تحصيل علم09010986185

جهت زيادي حافظه09010986185

زياد شدن حافظه09010986185

جهت قوت حافظه هر روز ده مرتبه بگويد09010986185

دعا براي حفظ كردن هر آنچه كه مي شنوي09010986185

براي افزايش حافظه09010986185

دعاهاي قوي و مجرب جهت هر حاجت و گرفتاري09010986185

دستوري قوي براي اجابت دعا از شيخ بهايي09010986185

دعاي حاجت مجرب و قوي09010986185

دعاهاي رفع گرفتاري و مشكلات بزرگ09010986185

اگر در مشكل سختي گرفتار شدي09010986185

سفارش امام رضا ( ع ) براي رفع گرفتاري09010986185

دعاهاي قوي و مجرب و مهم و معجزه آسا براي جميع امور09010986185

عمل معجزه آسا در رزق و روزي09010986185

راه دور شدن از ريا09010986185

گشايش بخت دختران09010986185

دعاى ارثيه پيغمبران09010986185

حرزي به نام رقعة الجيب09010986185

دعاي الحاح09010986185

دعاهاي قوي و مجرب و فوري براي فروش زمين ، ملك ، آپارتمان ، اجناس09010986185

جهت فروش منزل ، زمين ، اجناس09010986185

دعايي براي فروش رفتن خانه09010986185

جهت فروش منزل يا اجناس09010986185

براي فروش اجناس مغازه09010986185

دعاهاي قوي و مجرب براي بچه دار شدن09010986185

دعا به جهت بچه دار شدن09010986185

براى طلب فرزند و بچه دار شدن09010986185

جهت پسر شدن فرزند09010986185

براي بچه دار شدن09010986185

ذكري براي بچه دار شدن09010986185

دعاهاي دفع وسوسه و پيدا كردن آرامش09010986185

دفع وسوسه و كنترل نفس09010986185

براي رفع وسواس در نماز09010986185

كاهش افكار آزار دهنده09010986185

جهت دفع وسوسه ي شيطان09010986185

براي رفع وسوسه09010986185

براي رفع وسواس09010986185

براي رفع اندوه و دفع وسوسه شيطان09010986185

براي در امان بودن از وسواس09010986185

دفع وسوسه شيطان09010986185

دعاهاي قوي براي پيدا كردن آرامش و دفع غم اندوه09010986185

دفع اضطراب و دستيابي به آرامش09010986185

پيدا كردن آرامش در برابر مشكلات09010986185

كاهش غم و اندوه09010986185

دفع اضطراب09010986185

دعاي پيدا كردن آرامش هنگام خواب09010986185

دعاهاي قوي و فوري براي فراموشي عشق09010986185

براي بيرون شدن عشق يك زن از قلب يه مرد09010986185

دعا جهت گرفتن حق09010986185

جهت گرفتن حق و براي گرفتاري09010986185

دعاي قوي و فوري براي گرفتن حق09010986185

دعاهاي بسيار مجرب براي نابودي و دفع دشمنان و ظالمان09010986185

براي رفع شر دشمن09010986185

حفظ از مكر دشمن09010986185

جهت دفع دشمن09010986185

براي دفع ضرر دشمن09010986185

جهت خلاصي از شر دشمن09010986185

براي محفوظ بودن از هر شيطان و دشمني09010986185

براي نفرين بر مرگ يك نفر09010986185

ختم آية الكرسي براي محبت و دشمني09010986185

به جهت دفع دشمنان و اذيت كنندگان و ظالمان09010986185

جهت دفع دشمن09010986185

دعا براي دفع دشمنان و نجات از ورطه09010986185

دفع دشمن، حل مشكل ، رفع غم09010986185

دعاهاي رفع ترس و اضطراب09010986185

براي رفع سختي يا ترس از شخصي09010986185

براي رفع ترس و داهيه بزرگ09010986185

خواندن صد آيه براى رفع ترس09010986185

دعاى دفع هول و غم09010986185

براي رفع ترس از پيشامدي09010986185

ايمن شدن و فرو ريختن ترس09010986185

جهت برطرف شدن خوف09010986185

درمان ضعف دل و خفقان09010986185

رفع وسواس و دلشوره و گمان بد09010986185

آياتي جهت رفع دلشوره09010986185

دعا براي پيدا كردن كار و شغل مناسب09010986185

دعا براي يافتن شغل مناسب09010986185

ختم سوره حمد براي پيدا كردن شغل مناسب و رفع گرفتاري09010986185

ختم سوره انعام براي پيدا كردن كار و افزايش روزي09010986185

جهت پيدا كردن گمشده09010986185

دعا جهت سرقت شده و گمشده09010986185

دعا براي محفوظ ماندن از بلايا و حوادث09010986185

مصون ماندن از آفات و بلا09010986185

دعا براي محافظت در طول روز09010986185

جهت حفظ جان و مال09010986185

براي حفاظت از بلايا09010986185

دعا براي حفظ و نگهداري09010986185

دعاهاي قبول شدن خواسته نزد ديگران و كسب حاجات نزد بزرگان09010986185

جهت موفقيت در كارها09010986185

چهار آيه جهت نصرت و هيبت پيدا كردن09010986185

براي رفتن پيش حاكم يا اشخاص بزرگ09010986185

علائم سحر و جادو شدن و سحر زدگي و جن زدگي09010986185

علائم سحر چيست؟09010986185

چند اعمال پركاربرد علوم غريبه09010986185

براي عدم ورود سارق به منزل09010986185

عقد اللسان ( زبان بندي )09010986185

براي پيشرفت در درس و ...09010986185

براي پول دار شدن09010986185

اعمال قرطاس (( جلب دراهم )) 109010986185

طي كردن زمين09010986185

انتقال دادن و غيب كردن اشيا09010986185

كشف حقيقت در خواب09010986185

براي ديدن دزد در خواب09010986185

ارسال هاتف09010986185

دعا جهت خواب ديدن اموات09010986185

شرح و فوايد و خواص چهل اسماء حضرت ادريس عليه السلام09010986185

چندين دعاى مهم از پيامبران09010986185

دعاى حضرت خضر عليه السلام به جهت دفع از سوختن و غرق شدن09010986185

صلوات هاي پر فضيلت09010986185

صلواتى كه از اسرار مى باشد09010986185

صلوات جهت پاك شدن از تمام گناهان09010986185

خواص اسماء الله (۱)09010986185

دعا به جهت بيرون رفتن از خانه09010986185

دعا به هنگام رفتن به بازار09010986185

دعا به جهت بيرون رفتن از خانه09010986185

دعاى مخصوص به جهت بيرون رفتن از خانه09010986185

دعايى ديگر به هنگام رفتن به بازار09010986185

اسما الله الحسني و معاني آن09010986185

خواص هفت آيه پر فضيلت09010986185

نماز كامله كه بسيار پر فضيلت است09010986185

نماز حاجت از حضرت رسول اكرم صلى اللّه عليه و آله09010986185

نماز حاجت ديگر كه خيلى مجرب است09010986185

نماز حاجت ديگر مخصوص روز پنج شنبه09010986185

نماز حاجت ديگر09010986185

نماز صلوه المضطر09010986185

دعا به جهت قبولى توبه09010986185

دعا به جهت آمرزش09010986185

دعاى ديگر به جهت آمرزش گناهان09010986185

دعاهاي مجرب از بزرگان09010986185

ذكري جهت در امان ماندن از تصادف و خطرات جاده09010986185

دعاى استفاده از تربت امام حسين عليه السلام09010986185

صحت يافتن با تربت امام حسين عليه السلام09010986185

دعاي بسيار مهم ( نقل از كتاب زينت الدعوات )09010986185

دعاي نافع و مختصر نقل از كلم الطيب و مفاتيح الجنان09010986185

حرز چهارده معصوم عليه السلام09010986185

دعاهاي توسل به ائمه اطهار09010986185

خواص بعضى از سوره هاى قرآن از گفتار ائمه معصومين عليهم السلام09010986185

فضيلت و خواص سوره مباركه حمد09010986185

خواص سوره مباركه يس09010986185

فضيلت و خواص سوره مباركه توحيد09010986185

دعاي يستشير 09353843279

دعاي قاموس قدرت ( سيفي صغير ، طمطام )09010986185

دعاي گنج العرش09010986185

دعاي معراج ديگر09010986185

دعاي مجير09010986185

دعاي عديله09010986185

دعاي صباح09010986185

دعاي مشلول09010986185

حديث شريف كساء09010986185

طلسم احضار و محبت بدوح09010986185

لوح بزرگ بلقيس سليمان09010986185

طلسم تسخير ركوب الحمار09010986185

طلسم شير و خورشيد09010986185

طلسم احضار و ازدواج09010986185

طلسم مسخر كردن خلق09010986185

طلسم آهوي ازدواج09010986185

دعا ، ختومات ، اذكاري كه ديگران نتيجه گرفته اند و مجرب مي باشد09010986185

اسم اعظم و راز نهفته آن09010986185

فضيلت و خواص دعاي مباركه سمات09010986185

فضيلت و خواص زيارت آل ياسين09010986185

فضيلت و خواص زيارت عاشورا09010986185

زيارت جامعه صغيره09010986185

زيارت جامعه كبيره09010986185

دعاي توسل09010986185

دعاي فرج09010986185

فضيلت و خواص دعاي عهد09010986185

باب جلب قلوب عظيم09010986185

طلسم محبت عظيم09010986185

طلسم محبت و عشق بسيار قوي09010986185

طلسم دفع جن و همزاد و شياطين109010986185

طلسم ستاره سليمان نبي09010986185

طلسم دفع جن و همزاد و شياطين209010986185

طلسم رسيدن به حاجت و مراد نزد حكام و بزرگان09010986185

طلسم خير و بركت عظيم09010986185

فضيلت و خواص دعاي هفت حصار09010986185

دعاي شصت قاف ، چهل قاف ، دعوت ق و دعاي سر القاف09010986185

دعاي آزاد شدن زنداني09010986185

فضيلت و خواص مسبحات سته09010986185

فضيلت و خواص حواميم هفت گانه09010986185

نماز حضرت رسول (ص)09010986185

نماز حضرت اميرالمومنين(ع)09010986185

نماز حضرت فاطمه (س)09010986185

نماز ساير امامان (ع)09010986185

فضيلت و خواص نماز جعفر طيار09010986185

فضيلت و خواص دعاي عظيم الاعظم09010986185

دعاي الحاح09010986185

دعاي توسل به حضرت پيغمبر(ص) وعلي(ع)09010986185

فضيلت و خواص دعاي ابوحمزه ثمالي09010986185

فضيلت و خواص دعاي جوشن صغير09010986185

فضيلت و خواص دعاي جوشن كبير09010986185

فضيلت و خواص دعاي كميل09010986185

فضيلت و خواص دعاي ندبه09010986185

هفت دعاي مجرب و مفيد09010986185

دعا براي حفظ از قضا و قدر09010986185

دعا براي ديدن فرد مورد نظر در خواب09010986185

دعا هنگام روبرو شدن با مشكل09010986185

دعا براي تحبيب (دوست كردن) و تسخير ديگران09010986185

دعا براي فروش خانه و ملك09010986185

دعا براي طلب فرزند09010986185

دعا براي باطل كردن سحر و جادو09010986185

فضيلت و خواص دعاي حرز يماني09010986185

دعاي مهر و محبت قوي و سريع و آسان09010986185

دعائي فوري براي مهر و محبت09010986185

دعاي تحبيب قلب سريع و فوري با آيه الكرسي شريفه09010986185

دعاي مهر و محبت سريع و قوي09010986185

ختم محبت ، طلسم محبت شديد09010986185

ذكر ايجاد محبت در دل مقابل ، دعاي ايجاد محبت در دل عاشق يا معشوق09010986185

دعاي باطل كردن طلسم و سحر و جادو09010986185

دعاي ازدواج09010986185

دعاي بخت گشايي و ازدواج سريع09010986185

دعايي براي ازدواج و بخت گشايي09010986185

دعايي براي ازدواج فوري و بخت گشايي سريع09010986185

ختم مجرب براي بخت گشايي و ازدواج09010986185

دعاي ازدواج و بخت گشايي آسان و سريع09010986185

دعاي بچه دار شدن مجرب ، دعاي طلب فرزند09010986185

دعايي جهت بچه دار شدن از امام محمد باقر09010986185

براي داشتن فرزند پسر09010986185

براي فرزند دار شدن09010986185

جهت فرزند دار شدن09010986185

جهت آبستن شدن09010986185

دعاي ثروتمند شدن09010986185

بجهت دولت عظيمه و قضاء حوائج و اداء دين09010986185

دعاي رزق و روزي و پولدار و ثروتمند شدن، اداي قرض09010986185

ازدياد رزق و بركت خانه و مغازه09010986185

وسعت رزق و روزي09010986185

دعاي زبان بند قوي09010986185

براي زبان بندي09010986185

زبان بند و تيغ بند دشمن زبان بند09010986185

دعاي زبان بند09010986185

دعاي زبان بند دشمن – دعاي زبان بند مجرب09010986185

دعا براي آرامش هنگام خوابيدن09010986185

دعاي رفع بي خوابي09010986185

دعاء هنگام خواب09010986185

ذكر هنگام خواب09010986185

دعا براي بي خوابي كودك09010986185

دعا به هنگام رفتن به بستر09010986185

طلسم عشق و محبت يهودي09010986185[ بازدید : 14 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
سلام اينجانب (( استاد علوم غريب استاد صالح )) با خواست و عنايت خداوند متعال و كوشش و مطالعه فراوان در زمينه علوم قرآني ، علوم غريبه خفيه ، سحر و جادو ، متافيزيك ، نجوم ، رمل ، جفر ، اسطرلاب و ... و كمك اساتيد گرانقدر موفق به كشف و دستيابي بخشي از اين علوم گرانقدر شده ام . و با راه اندازي اين وبلاگ سعي در ارائه اطلاعات حقيقي درباره علوم غيبي و ماورايي و ناشناخته هاي جهان خلقت و تحقيق منطقي و علمي درباره اين علوم و پديده هاي ناشناخته كرده ام . ما سعي ميكنيم دركنار ارائه اطلاعات صحيح كه از هر نظر درستي آنها به اثبات رسيده ، به محققان اين علوم و جميع انسان ها كمكي در حد توان خود كرده باشيم . چنانچه مطلبي يا سوالي داشته باشيد ميتوانيد با شماره تلفني كه در ذيل قرار داده ميشود تماس بگيريد. 09010986185)) هشدار : انجام دادن اعمال و دستورات علوم خفيه بدون اجازه استاد و خودسرانه و نداشتن علم و آگاهي كافي چيزي جز تباهي و فلاكت در بر ندارد پس خواهشمنديم قبل از انجام دادن اين اعمال كمي فكر كنيد . يا حق
چگونه موكل داشته باشيم09010986185مطالبي شگفت انگيز در مورد همزاد و موكل09010986185رابطه فيزيك و متافيزيك09010986185نقش عقل و حس در تصورات09010986185فلسفه و علوم09010986185نسبت بين علم و فلسفه و متافيزيك09010986185طبقه بندي علوم09010986185فلسفه و عرفان09010986185هستي شناسي09010986185وحدت وجود09010986185حقيقت زمان09010986185حقيقت علم09010986185راه شناختن خدا09010986185صفات الهي09010986185صفات ثبوتيه و سلبيه و ذاتيه و فعليه09010986185چهار عنصر كلاسيك09010986185سوال وجواب در باب جن09010986185جداول جفر09010986185سحر و جادوگري چيست09010986185سير در عالم خواب09010986185نكات جالب از زندگي ابوعلي سينا09010986185پيدايش رياضيات09010986185اعجاز نامها09010986185تسخير جن09010986185جداول جفر محمود دهدار09010986185چند دستور العمل در جفر09010986185طول عمر جن09010986185علوم غريبه09010986185مطالبي در مورد چاكراها09010986185حركت جوهري09010986185ساعات سعد و نحس09010986185قمر در عقرب09010986185خواص سنگها09010986185برون فكني09010986185اسم اعظم از ديدگاه علماي علم جفر09010986185دعای باز کردن09010986185دعای باز کردن بخت09010986185دعای باز کردنم مرد بسته09010986185دعای باز کردن زن بسته09010986185پیدا کردن اموال مسروقه09010986185پیدا کردنم اشیای گمشده09010986185جن گیری09010986185بیرون کشیدن جن از بدن09010986185راز قدرت های ماورا09010986185راز طلسمات09010986185هزینه دعانویسی09010986185هزینه دعا09010986185هزینه طلسم نویس09010986185هزینه طلسم09010986185هزینه طلسمات ،استاد صالح، آموزش جن گیری09010986185آموزش تسخیر ارواح09010986185آموزش تسخیر همزاد09010986185آموزش تسخیر روح09010986185تسخیر روح09010986185تسخیر همزاد09010986185تسخیر جن09010986185تسخیر ارواح09010986185شبه09010986185ارواح سرگردان09010986185آموزش چله نشینی09010986185آموزش ریاضت09010986185چله نشینی09010986185ریاضت09010986185انرژس درمانی09010986185استاد بزرگ محمد موسوی ادریسیهودی09010986185سید محمد موسوی ادریسیهودی 09010986185، استاد کبیر دعانویسی09010986185مکانیزم کار طلسم09010986185نمونه طلسمات من09010986185جادوی سیاه09010986185جادوی شر09010986185جادوی محبت09010986185جادوی ازدواج09010986185جادوی زبان بند09010986185جادوی گشایش بخت09010986185جادوی مهر و محبت09010986185جادوی تسخیر09010986185جادوی جدایی09010986185جادوی سیاهی09010986185جادوی سوزنی09010986185سحر سیاهی09010986185سحر محبت سحر تسخیر09010986185سحر عجیب09010986185سحر تاریکی09010986185جادوی تاریکی09010986185جادو محبت09010986185جادو بخت گشایی09010986185جادو ازدواج09010986185جادو رزق و روز ی، جادوی ثروتمند شدن09010986185جادو ثروتمند شدن09010986185جادوی پولدار شدن09010986185جادو پولدار شدن09010986185طلسم پولدار شدن09010986185دعای پولدار شدن09010986185طلسمات پولدار شدن09010986185کتاب جادویی09010986185کتاب طلسمات09010986185کتاب جادو09010986185جادو کردن پسران برای ازدواج09010986185جادو کردن دختران برای ازدواج09010986185جادو بزرگ09010986185بزرگترین جادوگر ایران و جهان09010986185بزرگترین جادوگر ایران09010986185بزرگترین جادوگر جهان09010986185بزرگترین جادوگر تهران09010986185بزرگترین ساحر ایران09010986185بزرگترین ساحر جهان09010986185بزرگترین ساحر دنیا09010986185بزرگترین جادوگر دنیا09010986185بزرگترین ساحر دنیا09010986185سحر بزرگ09010986185جادوی بزرگ09010986185جادوی کبیر09010986185طلسم کردن شخص مورد علاقه09010986185دعا کردن شخص مورد علاقه09010986185طلسم کبیر09010986185چله نشین در کوه09010986185پیر چله نشین09010986185استاد چله نشین09010986185استاد ریاضت09010986185استاد جن گیر09010986185استاد طلسم نویس 09010986185، استاد انرژی درمانی09010986185استاد یوگا09010986185استاد جفر09010986185استاد رمل09010986185استاد اسطرلاب09010986185استاد کابلا09010986185رئیس فرقه کابلا09010986185استاد علوم غریبه09010986185استاد دعانویس09010986185دعانویس خوب09010986185دعانویس
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دعانویس یهودی تهران 09010986185 دعاتضمینی 09010986185 است. || طراح قالب avazak.ir
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود آهنگ جدید دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب افزایش فالوور اینستاگرام ثبت برند مجله اینترنتی دلنا
بستن تبلیغات [X]